Informace o zpracování osobních údajů

Dobrý den,

při zpracování osobních údajů našich současných i potencionálních klientů se řídíme platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy tak, aby se nedostaly do nepovolaných rukou a se zřetelem na vaše soukromí.

  1. Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Zpracováváme takové osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli za konkrétním účelem a pouze k jeho splnění.

Povětšinou jsou to jméno a příjmení a kontaktní údaje našich potencionálních zákazníků, kteří nás osloví např. prostřednictvím webového formuláře, emailu, telefonu či osobně při různých příležitostech (na doporučení, na veletrhu, školení atd.). S těmito daty nakládáme z titulu oprávněného zájmu klientů i nás na společné komunikaci tak, abychom mohli nabídnout naše služby v nejvyšší možné kvalitě.

U zákazníků, s kterými jsme uzavřeli smluvní vztah, zpracováváme i další potřebné údaje pro jeho plnění, např. bankovní spojení, technická data pro připojení vzdálené plochy apod. Vždy uchováváme pouze nutná data pro splnění našich zákonných povinností a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Kontaktní údaje využíváme výjimečně ke kontaktování zákazníka i po splnění smluvního závazku s informacemi, o kterých se domníváme, že jsou pro něj podstatné a je v jeho oprávněném zájmu je mít k dispozici.

Osobní údaje (jméno, příjmení, kontakt) uchováváme i u skupiny osob, které jsou s námi profesně spjaty, ale nejsou našimi zákazníky. Jsou to např. školitelé, obchodní zástupci dodavatelských firem, další odborníci pracující na zakázkách většího rozsahu, na kterých jsme se podíleli. Jsou uchovávány z titulu našeho oprávněného zájmu pro budování podnikání. Jejich osobní údaje uchováváme za účelem kontaktování v budoucnosti kvůli získání odborné rady, kolegiální pomoci či sjednání obchodního vztahu.

Osobní údaje nepoužíváme k nevyžádaným marketingovým účelům, nepředáváme je třetí straně (kromě případů uvedených v bodě 3 těchto Informací) ani u nich nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování dle

  1. Jak osobní údaje zabezpečujeme a jak dlouho je uchováváme?

Osobní údaje, které jsou vytištěné v papírové podobě (vizitky, faktury, smlouvy, …) uchováváme v samostatné uzamčené místnosti a dbáme na to, aby k nim neměl přístup nikdo neoprávněný a byly tak v bezpečí. Po uplynutí zákonných lhůt budou skartovány (především účetní doklady po 10 letech). Záznamy nepodléhající zákonným lhůtám budou skartovány po uplynutí doby, kdy lze předpokládat pominutí oprávněného zájmu danou osobu kontaktovat (bude zhodnoceno správcem každé 2 roky, zda oprávněný zájem pominul).

Data, která získáme v elektronické podobě a jsou uchovávána v PC, zabezpečujeme hesly, udržováním aktuálního softwaru a jeho pečlivým výběrem. Stejně tak zabezpečujeme kontaktní údaje uložené v mobilním telefonu. K výmazu dat dojde po uplynutí zákonných lhůt. Záznamy nepodléhající zákonným lhůtám budou vymazány po uplynutí doby, kdy lze předpokládat pominutí oprávněného zájmu danou osobu kontaktovat (bude zhodnoceno správcem každé 2 roky, zda oprávněný zájem pominul).

Emailová komunikace je zabezpečena standardně ze strany používaných služeb třetích stran zoho.com a centrum.cz

  1. Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Především správce získaných osobních údajů, Ing. Radek Cvingráf. Dále spolupracující osoba Mgr. Eliška Cvingráfová. V případech, kdy to bude nutné pro zajištění řádného chodu firmy, bude přístup umožněn dalším zaměstnancům. Tento přístup bude náležitě ošetřen smluvně.

Údaje související se zpracovávanou účetní, mzdovou a daňovou agendou jsou dále předávány externí účetní, se kterou máme smluvní vztah a zpracovatelskou smlouvou zajištěno, že jsou v bezpečí.

Poskytovatelem domény www.robotsoft.cz je společnost WEDOS Internet, a.s., která také dbá o bezpečnost osobních údajů a má s námi uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Webovou prezentaci zpracovává externí spolupracující firma, která nesbírá žádná osobní data návštěvníků stránek www.robotsoft.cz. Pro emailovou korespondenci využíváme služeb zoho.com a centrum.cz.

Na případných bezhotovostních finančních transakcích se bude podílet mBank S.A., která také dbá na bezpečnost osobních údajů dle platných zákonů.

  1. Jaká máte práva v souvislosti s uchovávanými osobními údaji?

Na základě platných zákonů máte právo na to, vědět, jaká data o vás máme a uchováváme. Pokud byste potřebovali tuto informaci, neváhejte nás kontaktovat a my vám v nejkratší možné době připravíme přehled držených informací (ze zákona ve lhůtě 1 měsíce, v komplikovaných případech však až 3 měsíců).

Pokud si budete přát, abychom o vás již žádné osobní údaje neuchovávali, pak nás kontaktujte a vymažeme vše, co nám dovolí uzavřené smluvní vztahy a naše zákonné povinnosti.

Další vaše práva (právo na opravu údajů, právo vznést námitku,…) jsou upravena zákonem a lze je uplatnit na níže uvedeném kontaktu na správce, popř. právo si stěžovat u Úřadu na ochranu osobních údajů či soudně.

  1. Informace o ochraně osobních údajů pro zaměstnance

Osobní údaje našich zaměstnanců a praktikantů zpracováváme za účelem plnění našich zákonných povinností vůči státu a za účelem plnění pracovní smlouvy. Kontaktní údaje využíváme také k nabídce další spolupráce, což je v oprávněném zájmu obou subjektů. Jedná se především o jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, kontaktní údaje, rodinný stav (pro daňové účely), bankovní spojení. Potřebné údaje jsou předávány externí účetní a státním institucím. Údaje jsou zabezpečeny dle bodu 2 těchto Informací a lze na ně uplatnit práva dle bodu 4 těchto Informací.

  1. Závěrečná ustanovení

S vašimi citlivými osobními údaji jsme vždy nakládali rozvážně. V souvislosti s platnou legislativou jsme přijali vhodná opatření k zabezpečení získaných osobních údajů. Tyto Informace o zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018. V případě potřeby je budeme upravovat a jejich aktuální znění naleznete zveřejněné na webových stránkách www.robotsoft.cz.


 

Správce osobních údajů:

Ing. Radek Cvingráf

Běhařovice 38, 67139

tel: 777 658 926

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 02840219

DIČ: CZ7903174719